Arquitectura

El Castell de Fonolleres està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional.
 

Presenta planta baixa amb pati interior (l'antic pati d'armes) primera i segona planta amb obertures en els seus murs formats per pedres irregulars. Les portes i finestres són més treballades. Diverses espitlleres en els seus murs emmarquen la porta d'arc de mig punt i adovellada, a sobre es veu un antic matacà.
 

A la seva dreta una torre quadrangular (antiga torre de l'homenatge) que en la seva part inferior està travessada per una obertura amb arc de mig punt i volta de canó, donant pas a l'Esglesia de Santa Maria ( S XI - S XII )


El Castell de Fonolleres està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional.
 

Presenta planta baixa amb pati interior (l'antic pati d'armes) primera i segona planta amb obertures en els seus murs formats per pedres irregulars. Les portes i finestres són més treballades. Diverses espitlleres en els seus murs emmarquen la porta d'arc de mig punt i adovellada, a sobre es veu un antic matacà.
 

A la seva dreta una torre quadrangular (antiga torre de l'homenatge) que en la seva part inferior està travessada per una obertura amb arc de mig punt i volta de canó, donant pas a l'Esglesia de Santa Maria ( S XI - S XII )